දේශපාලන සිරකරුවන් වෙනුවෙන් යාපනය සරසවිය වැසෙයි

පසුගිය යුද සමයේ අත්අඩංගුවට පත් දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනීම වෙනුවෙන් අද(30) දිනයේ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය වසා දමා ඇතැයි පවසයි.

කිසිදු පිළිගත හැකි සාක්ෂීන් නොමැතිව මෙලෙස දේශපාලන සිරකරුවන් ලෙස සිටින ජනතාව වහාම නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස බලකරමින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව මෙම විරෝධතාවය පළ කර තිබේ.

මේ හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයගේ ගේට්ටු සියල්ල වසා දමා ඔවුන් සිය විරෝධය දක්වා ඇති බව ද වාර්තා වෙයි.