කොළොන්නාවේ දී අතුරුදන් වූ 19 හැවිරිදි තරුණිය සහ 15 හැවිරිදි තරුණියගේ පෙම්වතා අත්අඩංගුවට

කොලොන්නාව, සාලමුල්ල ප්‍රදේශයේ දී අතුරුදන් වූ බවට වාර්තා වී පසුව පොලිසියට භාර වූ 19 හැවිරිදි තරුණිය සහ 15 හැවිරිදි තරුණියගේ පෙම්වතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

වැල්ලම්පිටිය පොලීසිය සඳහන් කළේ 17 හැවිරිදි අදාළ තරුණයා සහ 19 හැවිරිදි තරුණිය ඉදිරියේ දී අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන බවයි.

ඊට අමතරව, අතුරුදන් වූ 15 හැවිරිදි තරුණිය සහ ගම්පහ පොලීසියට භාර වූ 14 හැවිරිදි තරුණිය වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කිරීමට නියමිත බව පොලීසිය පවසයි.